Nhà máy Việt Nam
sự lựa chọn khác của bạn

  • LÁ MATCHA TỪ NHẬT BẢN

Bảo tàng Bao bì Thiếc Can

Với hơn 3000 mét vuông.bảo tàng bao bì lon thiếc của chúng tôi thu thập các hộp thiếc với các hiệu ứng in ấn khác nhau, hình dạng và kiểu dáng khác nhau.

Bảo tàng Bao bì Thiếc Can

Bảo tàng Bao bì Thiếc Can

CỘNG SỰ

  • đối tác (1)
  • đối tác (2)