Liên hệ

Liên hệ chúng tôi

Hãy liên hệ với nhóm của chúng tôi ngay hôm nay qua điện thoại, email hoặc biểu mẫu liên hệ của chúng tôi để tìm hiểu cách nhóm chuyên gia tận tâm của chúng tôi có thể tạo ra giải pháp đóng gói hoàn hảo cho bạn.

Đặng Katy

Quản lý kinh doanh

E-mail:sales19@tinbox.cn

Đám đông: +86 18819080003

Mây Lâm

Quản lý kinh doanh

E-mail:sales11@jinglitinbox.com

Đám đông: +86 18819080997

Joyce ru

Quản lý kinh doanh

E-mail:sales10@tinbox.cn

Đám đông: +86 188190800811