phòng trưng bày

phòng trưng bày (1)

Hiển thị phòng

Trụ sở chính đã xây dựng một bảo tàng với hơn 3000 mét vuông vật thể trong bao bì, Jingli đã phát triển các mẫu lon thiếc, các thông số kỹ thuật khác nhau, hình dạng khác nhau, vật liệu khác nhau với xu hướng và phong cách trong các thời kỳ khác nhau, chào đón tất cả các vòng kết nối đến thăm và trao đổi

phòng trưng bày (3)
phòng trưng bày (4)
phòng trưng bày (5)
phòng trưng bày (2)